مجری‌های خوش لباس وعا

Tuesday, August 2, 2011

فکر کنم قبل از انقلاب که خانوم ستاره درخشش و آرميده و... از ایران مهاجرت کردن، یک کامیون از لباسهاشون رو هم با خودشون بردن، الان گذاشتن توی یک اتاق، هرکدوم از مجری‌های زن صدای آمریکا باید یکی از اونا رو انتخاب کنه و بپوشه!

0 comments: