گوینده‌های مغرض و حقیر

Tuesday, August 9, 2011

حیاتی با یک شور و شوقی میگه: انگلیس در دود و آتش... آدم فکر می‌کنه داره خبر عروسی والده‌اش رو میده!‏

1 comments:

Anonymous said...

تو چرا بهت برخورده
حالا به اربابانت تدو تا حرف زدن
نگران نباش حقوق تو رو میدن که بنویسی