روزهای بلند رمضان

Tuesday, August 23, 2011

بعضی روزها دم افطار حس می‌کنم دهنم تار عنکبوت بسته، از بس بسته بوده!

0 comments: