بکشین و خوشگلم کنین

Monday, August 29, 2011

پسرایی که تو این هوا تیشرت می‌پوشن با یه شال صد متری ریش‌ریش هم گره می‌زنن دور گردنشون!

1 comments:

Anonymous said...

شال نمي‌ندازم، تي‌شرت چرا، ‌مي‌پوشم! اما داغوني‌ها!‏