تبعیض جنسی

Wednesday, August 3, 2011

این نامردیه که مردها می‌تونن پزشک زنان و زایمان بشن، ولی زنها نمی‌تونن متخصص مجاری ادرار و تناسلی مردان بشن!