تخمک بخور

Friday, August 12, 2011

نمی‌دونم اهالی کدوم شهر جنوب به تخمه (آجیل) میگن «تخمک»! تو اتوبوس هی به بقیه تخمک تعارف می‌کردن!

4 comments:

Anonymous said...

من آموزشی سربازیمو جهرم بودم ، اونجا به تخمه می گفتن تخمک

mohammed said...

ما كرموني ها هم به تخمه ميگيم تخمك

Viator said...

من کل خدمتمو بندرعباس و جاسک و اونورا بودم ! اونجا به تخمه میگن تخمک.کرمانی ها هم میگن ! یادش بخیر.نیشمون باز شد با این پستت.فک کن !! بچه شمال باشی جنوب خدمت کنی !

n a m n a m said...

آقا به منطقه‌ي فارس بزرگ (فارس قديم) رو به تخمه مي‌گن تخمك.
به مگس مي‌گن پشه
به پشه مي‌گن پشه‌كوره

نخندي بهمونااااا :)