تبلیغ آلبوم موسیقی به روش معکوس

Thursday, August 4, 2011

اگه زرنال خونتون کم شده، آلبوم «خاطرات گمشده» فریدون آسرایی رو ابتیاع نموده و روزی سه مرتبه گوش کنید تا از دنیا بیزار شوید!

1 comments:

مدادرنگی said...

چفلی یا تعریف!: ریزنوشت جان نوشته هات انقدر خوبه که کلی آدم توی فیسبوک میشناسم که نوشته هات رو کپی می کنن!!