نه که خیلی تحفه‌ان، براشون آیدی هم ساختن

Sunday, August 28, 2011

تا حالا مشایی و قالیباف تو گولاس منو به حلقه‌هاشون اضافه کردن، فکر کنم رقابت انتخاباتی به صورت حلقوی شروع شده!

0 comments: