سعدی، مرد نکونام- 3

Monday, August 1, 2011

تو را من دوست می‌دارم که یک شب
در آغوشت کشم تا نیمروزی

مراد از عاشق و معشوقی اینست
وگرنه مادری دارم چو یوزی!

0 comments: