ما همه باربا هستیم

Wednesday, August 3, 2011

فردوسی‌پور در بازی پرسپولیس- ملوان: تماشاگرها بعد از زدن یک گل به سرعت بارباپاپا تغییر موضع میدن...!

عادل جان! تو که آدم فهمیده‌ای هستی، تعجب نکن، بهتر ميدونی که همه مردم ایران اینجورین!

0 comments: