در داروخانه اتفاق افتاد، واقعی

Wednesday, August 24, 2011

خانومه تو داروخونه از دکتره با صدای پایین: ببخشید من تازه بچه‌ام رو از شیر گرفتم، خیلی بی‌قراری می‌کنه، چیکارش کنم؟
دکتره با صدای بلند: یه مقدار فلفل بمال سر پستونت، وقتی مِک زد، خودش پس می‌زنه!

0 comments: