آقا داماد و كرم

Wednesday, February 10, 2010

- آقا داماد چه كاره‌ان؟
- از تو باغچه خونه‌شون كرم خاكي درميارن، با موشك مي‌فرستن هوا!
.
.
.
ازمون چيزي كم نميشه به مخترع اين ژانر اداي احترام كنيم

0 comments: