برهان قاطع- دو

Sunday, February 7, 2010

- چيكار مي‌كني پسرم؟
+ دارم روي اسكناس‌ها شعار مي‌نويسم...
- نكن پسر، بيت‌المال رو حروم نكن...
+ دلت خوشه بابايي، تو كهريزك به دختر و پسر رحم نكردن، پليس تو عاشورا با ماشين از روي مردم رد شد، حق‌الناس رو له كردن، حالا ميگين بيت‌المال؟
- روان‌نويس سبز اضافه داري؟

1 comments:

میم said...

ای بابا، اینجا رم که فیلتر کردن... ینی هرجا بری فیلتره دقیقن هر جا ها