تفاوت بارز

Monday, February 15, 2010

يكي از تفاوت‌هاي اين راهپيمايي با قبلي‌ها اين بود كه تعداد لاشي‌هايي كه اين دفعه با صدا و سيما مصاحبه كردن، رشد تصاعدي داشت!

0 comments: