مادرت به اتفاق خواهرانت

Saturday, February 13, 2010

- ننه قح*به ميگه: «ما قدرت هفدهم اقتصادي جهانيم و به زودي به قدرت دوازدهم مي‌رسيم!»‏
+ فقط ننه‌اش؟
.
.
.
موسوی: ما با پدیده‌اي مواجه هستیم که رو به دوربین می‌کند و به سفید می‌گوید سیاه!‏

0 comments: