ضرب‌المثل انحرافي

Wednesday, February 10, 2010

فكر كنم از اين به بعد توي سريال‌ها به جاي ضرب‌المثل «جاتون سبز» مثلا از اين واژه استفاده كنن: جاتون قهوه‌اي! بعد خوبه به طرف مقابل برنخوره و بگه: فلان جاي خودت قهوه‌اي مرتيكه فلان فلان شده!

0 comments: