آقا داماد و خبرگان

Friday, February 26, 2010

- آقا داماد چه كاره‌ان؟
+ ايشون «صلاحيت حضور در چارچوب نظام را از دست داده‌اند»‏
- خدا حفظشون كنه

0 comments: