حالا تو كوتاه بيا

Saturday, February 20, 2010

با چه مصيبتي زنگ زده به وُعا ميگه: «مسجدهاي مسير راهپيمايي به هركس كه تو راهپيمايي بوده سكه بهار آزادي مي‌داده...»
حالا درسته كه اوضاع قاراشميشه ولي تورو خدا شما هم كوتاه بياين و اينقدر خالي نبندين! چهار نفر كه بودن و ديدن و يا اقلا عقلشون مي‌رسه، مي‌فهمن كه داري چه خالي‌اي مي‌بندي!
آبروي جنبش رو با اين خزعبلات نبرين ديگه!

0 comments: