سال‌هاي مشروطه

Monday, February 15, 2010

ضرب‌المثل استفاده شده در اين سريال: لاف در غربت و باد روده در بازار مسگرها؟
!

0 comments: