بچه‌ها بياين...- پنج

Thursday, February 18, 2010

پس بياييد خوشه‌هاي خود را با محبت هرچه تمامتر با يكديگر تقسيم كنيم...
!
توضيح: تيتر با تذكر يك ناشناس عوض شد! ممنون

1 comments:

Anonymous said...

این پست شماره ش پنج بود نه چهار... بچه ها بیاین ..پنج
البته شاید از روی قصد این کا رو کردی