از صد تا فحش بدتره

Friday, February 5, 2010

بذار اونا بهمون بگن «سبزك» و «سبزي» و «جلبك» و «سبزينه» و «گوجه سبز» و «سبز اموي» و... همين كافيه كه يه كلمه بهشون بگيم: «عرزشي‌هاي اَن دوست»!

0 comments: