خررر مگس

Friday, February 19, 2010

مگسه از بس گنده است، پشت پنجره گير كرده و خودشو ميزنه به پرده، پرده تكون مي‌خوره!

0 comments: