و خدا سطل آشغال را آفريد

Sunday, February 14, 2010

دقت كردين تازگي‌ها چقدر پوست و لاشه‌ي كان*دوم، گوشه و كنار خيابونا ديده ميشه؟
يعني يارو با ماشين داره رد ميشه، شيشه رو ميده پايين و ميندازه بيرون؟ يا پنجره اتاق خوابش رو باز مي‌كنه و پرت مي‌كنه تو كوچه؟!

1 comments:

زيبا said...

ميگم شما كه فيلتري ديگه چرا با ترس و استفاده از * بعضي كلمات رو مي نويسي؟