لب ساحل

Sunday, February 28, 2010

اين دخترهايي كه وقتي ميرن مسافرت، كنار دريا، حس عاشقيت‌شون گل مي‌كنه و از صبح تا شب و از شب تا صبح كنار ساحل راه ميرن و با موبايل حرف مي‌زنن!
.
.
.
بعد يه گوشه چشمي هم به پسرهاي توي هتل دارن!