نوستال دوران جاهليت- بيست و دو

Thursday, February 4, 2010

چه كيفي مي‌كرديم وقتي توي دفتر نو و صفحه اولش مشق مي‌نوشتيم...
با خودكار...

0 comments: