گیهان و خوانندگان- کامران نجف‌زاده

Saturday, March 19, 2011

خواستم از این طریق به دولت ملعون و ناشکر فرانسه بگویم که چطور دلشان آمد کامران جان را اخراج کنند؟ ما حاضریم تا با تمام وجود پذیرای ایشان در شهر شهیدپرور خود باشیم.

با تشکر مجدد- کاظم قاق‌منش از آبیک

(من یک بار دیگه هم پیام داده‌بودم ولی سانسور کرده بودین، لطفا این یکی را سانسور نکنید!)