در سینمای 4بعدی اتفاق افتاد

Thursday, March 31, 2011

دختر خانوم درحال خروج از سالن، رو به مامور سینما: آقا این سوراخ‌ها خراب بود... آب‌تون به جای اینکه بریزه روی صورتم، می‌ریخت روی گردنم...!

0 comments: