قبض گاز گازم گرفته

Saturday, March 12, 2011

خواب دیدم گوجه‌فرنگی دونه‌ای چهارهزار تومن شده. بیدار شدم دیدم تخم‌مرغ و سکه هم‌قیمت شدن: دونه‌ای چهارصد تومن!

0 comments: