هنرمندی برای تمام نقوش

Sunday, March 6, 2011

حالا از شوخی گذشته، به نظر شما داریوش ارجمند بازیش خوبه؟ یا می‌خواد تا آخر عمر ادای «مالک اشتر» و «آدم برفی» رو دربیاره؟!

0 comments: