نود، نود... حال عمه‌ات!؟

Friday, March 18, 2011

من هم به نوبه خودم سال جدید را «سال نود» نامگذاری می‌کنم!

1 comments:

اون پسره said...

بهتر بود بنویسی نود نود، اینم تو اون عمت
بعد رونوشت بدی به مسئولین ;)
+بابت بی پردگی معذرت
سال نو مبارک