گیهان و خوانندگان- خانه سران فتنه

Wednesday, March 2, 2011

حال که سران ملعون فتنه به خانه امن منتقل شده و در انتظار محاکمه و انشاا... اعدام هستند، کاش نیروی محترم انتظامی تمام چراغهای خانه‌شان را روشن می‌گذاشت تا ورثه آنها مجبور به پرداخت قبض میلیونی برقشان می‌شد و از آن طریق هم به سزای اعمالشان می‌رسیدند.

ان‌چهره ان‌مغزیان از ان‌آباد

0 comments: