هیچ‌جا برامون آبرو نذاشتن

Friday, March 18, 2011

یکی از دوستام از مکه اومده، شاد و خوشحال برام تعریف می‌کنه: اونجا به هرکی می‌گفتم ایرانی هستم، می‌گفتن احمدی حرامی، نظام حرامی!
به جای تعریف از مراسم حج، خوشحال بود که آبروی حکومت جلوی عربها هم از بین رفته!

پینوشت: حرامی به عربی یعنی دزد.

0 comments: