همیشه باید توسری بخوریم

Saturday, March 12, 2011

تو ژاپن زلزله اومده، قیمت نفت ما پائین میاد!

1 comments:

ساقی said...

اون وقتی که تو لیبی جنگ میشه قیمت میره بالا ، حواست نبود؟؟ :))))