سکس اند سیتی

Sunday, March 6, 2011

فکر کنم امسال تلویزیون برای ترسوندن بچه‌ها از مراسم چارشنبه سوری، «اره 13، سه بعدی» پخش کنه، شبش هم برای سرگرم کردن بچه‌ها، «سفر اروپایی» رو نشون بده!

0 comments: