جدی چرا بچه‌ها بیش فعال شدن؟

Friday, March 11, 2011

کاش به‌جای این نسل جدید که اینقدر «بیش فعال» زیاد شده، نسل ما بیش‌ فعال بودیم. شاید جنبش زودتر به نتیجه می‌رسید!

0 comments: