بفرمائید شام کاکو

Wednesday, March 9, 2011

از برنامه «بفرمائید شام، من و تو» دو تا چیز یاد گرفتم: ما ایرانی‌ها چقدر حسود و بخیل و پول‌پرستیم و: نصف مردم لندن شیرازی هستن!