پیغام خصوصی- 4

Sunday, March 13, 2011

نیما اکبرپور، به سینا یا بهرنگ بگو برن بالا پشت‌بوم یه دستی به آنتن بزنن... اوضاع بی‌بی‌سی ما داغونه!

0 comments: