نه انسان، نه حیوان، از دست اینا در امان نیست

Thursday, March 3, 2011

دوست دامپرور زیاد دارم. تعریف می‌کردن امسال به‌خاطر گرانی گازوئیل، نصف مرغداری‌ها ورشکست کردن. چون بخاری‌های سالن‌ها رو خاموش کرده بودن، مرغها از سرما مردن و یا چون درزها و تهویه‌های سالن‌ها رو بسته بودن تا گرما تلف نشه، مرغها از گاز سمی خودشون مردن.
بعد دولت با خیال راحت تخم‌مرغ با تعرفه صفر وارد کرد!

0 comments: