یادگار دوران دختری

Friday, March 18, 2011

و چه بسیارند دخترانی که تا سالها بعد از زن شدنشان، هنوز موی دخترانه دستشان را نگه داشته‌اند...

1 comments:

Anonymous said...

خوب منظور؟؟؟
بابا جان چه کار به این کارا داری شوما؟دوست نداشتی بوگو خانم اینده نیگه نداره اگه داشتا