توصیه‌های بهداشتی ِ تخمی- تخمدانی / واقعی

Thursday, March 17, 2011

خانمها و آقایان محترم؛
لطفا موبایل خود را درون جیب شلوارتان قرار ندهید، به علت نزدیکی به نقاط حساس، بسیار خطرناک است!
برای فهمیدن علت، به تیتر مراجعه شود!

0 comments: