بالابرین: چارشنبه سوزی

Tuesday, March 15, 2011

با توجه به سرد شدن هوا و بارش برف و باران در بعضی نقاط کشور، کسالت عده‌ای از همرزمان و پخش فیلم‌های روز دنیا از رسانه منحوس میلی، توصیه می‌شود مراسم چارشنبه سوری را در سه‌شنبه اول سال آینده یا با روشن کردن آتش در وسط هال و اتاق پذیرایی خود برگزار کنیم تا مشت محکمی به دهان طرفداران دیکتاتور بزنیم.
رسانه شمائید. داغش کنید تا گرم بشه!

0 comments: