بابام و الناز شاکردوست

Sunday, March 6, 2011

همشهری جوان گزارش چاپ کرده که دستمزد بازیگرها رو نوشته. دارم بلند می‌خونم، می‌رسم به الناز شاکردوست 40 تومن. بابام حواسش جمع میشه میگه: اگه زودتر گفته بودی برای کارهای عید دعوتش می‌کردم بیاد خونه، هم فال بود و هم تماشا! میگم: 40 میلیون ها! میگه: اوه چقدر گرون، نه نمی‌ارزه!

0 comments: