لباسها برای عیده، نه خودت

Thursday, March 17, 2011

لطفا برای پیاده‌روی شب‌های عید، کفش های عیدتون رو نپوشین...
یک چلاق که پاهاش ورم کرده!

0 comments: