خانه تکانی- 3 / بگو چرا صدای تراکتور می‌داد

Saturday, March 12, 2011

برای خونه‌تکونی کیس کامپیوترم رو بعد از یک سال تمیز کردم. فن ِ سی‌پی‌یو‏ داره از خوشحالی بال درمیاره!

0 comments: