نظام سررسید پرور

Thursday, March 17, 2011

کارشناس یک اداره عریض و طویل زنگ زده به موبایل که بیا دفترم چند تا سوال دارم. با ترس و لرز رفتم که چی شده مهندس؟ میگه هیچی، خودم فرم‌هات رو پر کردم، فقط سررسید امسال ما یادت نره!
کاش اداره‌ها دم عید برای کارمندهاشون چند تا بُن «سررسید» هم می دادن تا اینقدر حرص چند ورق بی‌ارزش رو نزنن و به‌خاطرش عزت نفس خودشون رو از بین برن!

0 comments: