کیس ِ مناسب برای مصاحبه

Saturday, March 5, 2011

تو این هیر و ویر، دیروز تو خیابون جلوم رو گرفتن که بیا مصاحبه. منم از خدا خواسته! قبلش هم کلی بهم یاد دادن که چی بگم! سوال‌شون هم این بود که «چه شباهتی بین حوادث اخیر خاورمیانه می‌بینید؟» منم بعد از کلی شِر و ور، گفتم کلا این قانون دنیاست که دیکتاتورها از بین می‌روند!
حالا اگه از دستشون در رفت و اینو پخش کردن، ببینین! خودم که تلویزیون اینا رو نمی‌بینم.

3 comments:

Anonymous said...

بعدا میان اینجا رو میخونم بعد شما باید با چوب ، کردن و ...ن جمله بسازی هاااا

Anonymous said...

به خاطر زیارت شما هم شده، تحمل میکنیم صدا و سیما رو!

تو که یه آمار از خودت نمیدی!
یه abt meو لینک فیسبوکی، چیزی!

Anonymous said...

سانسورت کرده بودن گویا!