شهید ژاله

Thursday, February 17, 2011

اوج حقارتشون اینه که برای نشون دادن مشروعیت‌شون، از کشته‌های ما که خودشون کشتنش، استفاده می‌کنن. خیلی بدبختن...

0 comments: