مراقب اسمس‌هایتان باشید- واقعی

Friday, February 11, 2011

یه کتاب از دوست ِ دوستم امانت گرفته بودم. گفت بدمش به دوست مشترکمون. یه شب صاحب کتاب اسمس داد که فلانی (اسم دوست مشترکمون) اون مرتیکه (منظورش من!) کتاب رو بهت پس داد؟
جواب دادم: بله قربان! هنوز از خجالتش نرفته کتابش رو پس بگیره!

0 comments: