جامعه مهندسین

Monday, February 7, 2011

اولی: مهندس بیا اینجا...
دومی: اومدم مهندس...
سومی: مهندس چای بریزم برات؟
چهارمی: قربون دستت مهندس...
پنجمی: مهندس آتیش داری؟
ششمی: نه مهندس، همرام نیست.
هفتمی: مهندس چه خبر از مهندس؟
هشتمی: مهندس خوبه، سلام رسوند مهندس...

2 comments:

ماركوپلو دم كشيده said...

ببينم قرار بود شروع كني به معرفي ما خوانندگان فهيمت. چي شد پكيد؟

fragile silence said...

اینجا یکی هست که وقتی حرف میزنه،به جای هر فاصله بین جملاتش میگه مهندس!
تو یه مکالمه 7-8 دقیقه ایی بالای 50بار میگه مهندس!