دَم‌مون گرم

Wednesday, February 16, 2011

هنوز از بیست و پنجم شارژم... خدا کنه میرحسین و کروبی رودرواسی رو بذارن کنار و قدر این مردم و موقعیت رو بدونن

0 comments: